Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 

HÍRKATEGÓRIÁK


MOT társasági hírek>>

Az MOT hírarchívuma


Hírkategória: Összes hírkategória
 • MOT Elnöki beszámoló 2007-2010-ig
  [2010.06.19.] - MOT, Dr. Bucsi László - Hírkategória: Társasági hír
  Tisztelt Elnök Úr !
  Főtitkár Úr !
  Tisztelt Kolléganők, Kollégák!
  Kedves Barátaim !

  Három éves elnöki mandátumom a mai nappal lejár. A magam részéről mindvégig igyekeztem alázattal szolgálni a Magyar Ortopéd Társadalmat, úgy, ahogyan azt első főnökömtől Vízkelety Tibor professzortól tanultam. Mellesleg szakmai életem csúcsának tartom e 3 évet és utólag is köszönöm a társaság tagjainak bizalmát.

  A sors különös játékának tartom, hogy elnöki megbízatásomat a nyíregyházi traumatológusokkal közösen szervezett 2007-es kongresszus alkalmával vehettem át Varga Péter Pál előző elnöktől, és Társaságunk életében a második, közösen szervezett kongresszus alkalmával adhatom tovább utódomnak Kiss Jenő következő elnöknek. Közben munkahelyemen a Fejér megyei Szent György kórházban 2008 januárjától megalakult a Mozgásszervi Sebészeti Centrum, a Traumatológia, az Ortopédia, a Kézsebészet és a Sportsebészet szoros együttműködésével, amit Győr, majd Pécs is követett.

  A 2007-es új elnökséggel, Zahár Ákos főtitkárral és Udvarhelyi Iván pénztárnokkal kezdtük meg a munkát.
  A korábban megkezdett jogi és pénzügyi audit folytatásaként Dr. Perneky Judit ügyvédnő segítségével sikerült rendbe tenni Társaságunk adminisztratív ügyeit, eljártunk a Cégbíróságnál és az Ügyészségnél a folyamatban levő ügyek törvényes mederbe terelése érdekében.

  A ”Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet és Plasztikai Sebészet” folyóirat szervezeti leválását és önálló jogi személyiséggel való felruházását kezdeményeztük és a ciklus végére ezt sikerült is teljesítenünk, annak anyagi vonzatával bezárólag.
  Szakmánk folyóiratának főszerkesztői székében Vízkelety Tibor professzort Renner Antal professzor váltotta, a szerkesztőség tagjai is megújultak, társaságunkat Bellyei, Hangody, Illés, Szendrői és Szepesi professzorok képviselik.

  Elnökségem idejére esik (2007 júliusa) a Magyar Protézis Regiszter startolása, amelyet Szendrői Miklós az akkori Ortopéd Szakmai Kollégium elnökének kezdeményezésére, Böröcz István és Zahár Ákos áldozatos munkájának köszönhetően az Intellimed Kft. partneri közreműködésével indítottunk el. Nagy vágyunk, hogy a traumatológusokat is be tudjuk vonni, egyelőre kevés sikerrel. Itt kell köszönetet mondani a magyarországi implantátum forgalmazó és gyártó cégeknek, akiknek sponsori támogatása nélkül ez nem jöhetett volna létre, illetve nem tudna működni. 2008-ban együttműködési szerződést írtunk alá az Európai Artroplasztika Regiszterrel. Több tárgyaláson vagyunk túl atekintetben, hogy Romániához hasonlóan a regiszter működése és a műtétek finanszírozása összekapcsolható legyen.

  2003 óta a MOT on-line hasznos felülete a Társaságon belüli kommunikációnak, elnökségem alatt a megszerzett sponsoroknak köszönhetően sikerült „önjáróvá” tenni a rendszert, hírleveleinkkel rendszeresen tudtuk tájékoztatni a társaságot a kiemelkedő jelentőségű eseményekről, rendezvényekről.
  Nagy súlyt fektettem Riskó Tibor professzor ötlete nyomán megvalósult Dollinger Klub összejöveteleinek megszervezésére, így a dollingeri hagyományok ápolására. 2002 óta minden évben a Magyar Tudományos Akadémián Dollinger Klub vacsorára került sor a korábbi Dollinger emlékérmesek és kísérőinek részvételével, mely hagyomány további ápolását ajánlom utódomnak is.

  Felelős kiadója voltam egy a szakmánk adott ciklusának lezárását szimbolizáló, Bogdán Tibor főorvos szerkesztésében megjelent „A Magyar Ortopédia Története”című remekműnek, melynek kiadásához sikerült előteremteni a szükséges anyagi fedezetet is.
  Bár sok közöm nem volt hozzá, szintén elnöki ciklusom idejére esik az az örömteli esemény, amikor is 2007 októberében Berlinben Szendrői professzort az EFORT alelnökévé, majd 2008-ban Nizzában az EFORT következő elnökévé választották, ami az egész magyar ortopéd társadalom számára megbecsülést és elismerést jelentett, a madridi debütálás nagy magyar sikernek könyvelhető el. Sajnálatosnak tartom azonban, hogy az EFORT megnyitón az egyébiránt nagyszámú magyar küldöttség nem tudott együtt örülni velünk távolmaradásuk okán.

  Az EFORT-hoz kapcsolódva az Uzsoki Kórház által szervezett EFORT IC-ok nagy nemzetközi elismerést arattak, köszönet érte.
  Kiemelt figyelmet fordítottam a felajánlott EFORT ösztöndíjak (visiting, trawelling fellowship) kihasználására, a FOOF-án legtehetségesebbnek mutatkozó fiatalok helyzetbe hozásával.

  A három éves elnöki ciklusom alatt összesen sajnos csak 2 Zinner pályamunka született, mely az utóbbi időben csökkenő tendenciát mutat mindannak ellenére, hogy pl. ebben az évben Mező doktor felajánlásának megfelelően a web oldalon is hirdetett 200 000 forint jutalommal járt volna.

  Folyamatos kapcsolatot tartunk fenn a UEMS-sel, eddig ezt a kapcsolatot Szepesi Kálmán professzor tartotta fenn, akinek ezen fórumon is megköszönjük eddigi munkáját, ezután Illés professzort fogja ellátni ezt a feladatot.

  Hivatalosan is képviseltetjük magunkat 2010-től a „European Hip Society”-ben Csernátony professzor személyén keresztül.

  Köszönettel tartozom azon kollégáimnak, akik a különböző szakmai összejöveteleket megszervezték a MOT égisze alatt, mint az évenként megrendezésre került Protézis kerekasztal konferenciák valamint a MOT kongresszusok (Székesfehérvár, Szolnok, Pécs), illetve a 2010-es Közép Európai Ortopéd Kongresszus (CEOC).
  Végül szintén köszönettel tartozom főtitkáromnak, pénztárnok úrnak, az egész MOT vezetőségnek segítségükért és úgy érzem, hogy Társaságunkat a gazdasági válság ellenére „virágzó” állapotban tudom átadni utódomnak és egyben kívánok sikeres munkát a jövőben.

  Pécs. 2010 június 17.

  Dr. Bucsi László
  Leköszönő MOT elnök

Vissza

HÍRKATEGÓRIÁK


MOT társasági hírek>>